A65 voldiku kujundus ja trükk

Bizol A65 booklet by Bink Creations

Valminud on Bizol Eesti A65 voldiku kujundus ja trükk. Formaat A65 (A4 / G-volt / 100 x 210 mm) / Värvid: 4+4 /, Paber 150 g/m2 Silk, Tiraaž: 1000 tk.
Esmaspäeval kella 12 ajal saatsin trükifailid trükikotta ja kolmapäeval sain trükised kätte. Kliendini jõudsid valmis voldikud juba neljapäeval.